Reconfirmarea principiului nominalismului monetar prin Hotărârea din Cauza C-81/19

Autor:Alexandru Patricia Simona, șef birou – Litigii Judiciare, Banca Transilvania   Principala sarcină a Curţii de Justiţie este de a examina legalitatea măsurilor Comunităţii Europene şi de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a dreptului comunitar. Curtea de Justiţie reprezintă instrumentul suprem de interpretare a dreptului comunitar, adică are ultimul cuvânt în interpretarea legislaţiei UE.…