În conformitate cu prevederil statutare, Consiliul Director al ACJSFB convoacă Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, pentru data de 21 aprilie 2022.

ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR In conformitate cu prevederile art. 19 (1) din Statutul Asociatiei Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar (“ACJSFB”), Consiliul Director (CD) convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor (AGOA) in data de 21 aprilie 2022, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea Bilantului Anual al ACJSFB aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021,…