O asociatie de breasla cu specific profesional

In urma aparitiei, la sfarsitul anului 2003 a unei reglementari privind organizarea asociatiilor de consilieri juridici in Romania, consilierii juridici din cadrul sistemului bancar au constituit in aprilie 2004 asociatia proprie cu specific profesional A.C.J.S.F.B. alcatuita din consilieri juridici care activau la acea data in Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei si institutii de credit autorizate sa functioneze in Romania.

Pe parcursul celor 16 ani care s-au scurs de la acel moment pana in prezent, Asociatia a organizat dezbateri pe teme profesionale de interes pentru consilierii juridici privind insusirea, cunoasterea si aplicarea legislatiei sau reglementarilor date in virtutea acesteia cat si conferinte la nivel european si international cu o larga participare in care s-au discutat aspecte juridice in domeniul bancar reflectate in practica cotidiana, realizandu-se si un schimb util de opinii intre juristi de pe cinci continente.

S-a ajuns la o apropiere a punctelor de vedere exprimate, evidentindu-se utilitatea unor asemenea conferinte.

De asemenea, au fost organizate dezbateri intre membrii asociatiei dupa prezentarea de materiale, sustinute de cadre universitare detinatoare de experienta practica in domeniu sau de colegi avocati cu o bogata activitate in domeniul financiar bancar.

In prezent, exista o colaborare fructuoasa realizata prin publicarea de studii si articole in domeniu, in cadrul revistei online de drept bancar si financiar.

Cu incredere in interesul manifestat de membrii Asociatiei din perspectiva aprofundarii cunostintelor in domeniul juridic bancar avem certitudinea ridicarii nivelului cunostintelor juridice ale tuturor membrilor interesati sa-si perfectioneze cultura juridica atat de utila in planul practic al activitatilor cotidiene pe care o desfasoara in cadrul domeniului in care activeaza.

Uram deplin succes tuturor membrilor Asociatiei in activitatea pe care o desfasoara , preconizam o perspectiva a unei colaborari eficiente intre acestia.

mai mult
Ianfred SilbersteinFondator si Presedinte onorific al ACJSFB

Peste tot în lume, sistemele financiar – bancar puternice se sprijină, fără excepție, pe departamente juridice puternice, profesioniste, formate din consilieri juridici bine pregătiți, pro-activi, inovatori, flexibili și deschiși la nou.

România nu face excepție, astfel că profesioniștii Dreptului – consilieri juridici din sistemul financiar-bancar au un rol major în menținerea sănătății și profitabilității instituțiilor pentru care lucrează.

Sistemul bancar românesc a avut o contribuție însemnată la reclădirea economiei de piață în România, la modernizarea societății românești, și, implicit, a dreptului privat român, în special a dreptului comercial, consilierii juridici din cadrul acestui sistem fiind ”în prima linie” a acestui amplu și provocator proces.

De-a lungul carierei mele de avocat și profesor de drept comercial și dreptul comerțului international, am avut multe situații în care am interacționat cu consilierii juridici ai băncilor române și străine, atât în derularea afacerilor clienților mei și în litigii comerciale, cât și în cadrul multor conferințe naționale și internaționale, în legătură cu probleme juridice noi în sistemul nostru de drept și, de multe ori, extrem de complicate.

În toate aceste situații, am admirat pregătirea, tenacitatea, echilibrul și seriozitatea cu care reprezentanții departamentelor juridice și conducerile diferitelor instituții din sistemul financiar-bancar au abordat fiecare problemă în parte.

În vremurile noastre se nasc provocări și mai mari pentru sistemul financiar – bancar, pentru noi toți, provocări cărora consilierii juridici ai acestui sistem trebuie să le răspundă cu profesionalism, provocări generate de tehnologiile moderne, de sofisticarea fără precedent a tranzacțiilor comerciale și financiare, de nevoia menținerii unui echilibru între interesele instituțiilor din sistem și beneficiarii serviciilor acestora, de crizele sistemelor economice, pandemii și de multe alte aspecte ale societății noastre actuale și viitoare ce se răsfrâng direct sau indirect în activitatea financiar-bancară.

Este motivul pentru care cred că un corp profesional organizat al specialiștilor în Drept din sistemul financiar-bancar este un instrument extrem de util și absolut necesar pentru pregătirea continuă a acestor profesioniști, pentru realizarea analizelor complexe de sistem, pentru generarea unor abordări integrate și coerente, a unor strategii juridice complexe și viabile, pentru dezvoltarea sustenabilă atât a sistemului financiar – bancar, dar și a societăți în cadrul căreia activează.

Noua etapă în care a pășit Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar este un motiv de încredere și bucurie pentru profesioniștii Dreptului din România, și am credința că, sub ”bagheta” extraordinară a doamnei Președinte dr. Mirela Iovu – împreună cu întreaga sa echipă de conducere, va reuși să răspundă acestor provocări deosebite, devenind, în același timp, o voce importantă în societatea românească.

mai mult
Av. conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă

Dragi colegi juriști,

Înainte de toate doresc să mulțumesc pentru invitația de a vă adresa un mesaj din partea colegilor practicieni în insolvență, membrii ai Filialei București a UNPIR.

Vă transmit salutul Consiliului de Conducere al Filialei București a UNPIR, mesajul de sprijin și prietenie al profesiei. Corpul profesional are rădăcini comune, Uniunea practicienilor în insolvență și profesia cuprinzând în mare parte juriști, profesioniști ai dreptului. Nu trebuie să uităm că temelia profesiei noastre a fost clădită de și alături de juriști, dar evident și cu sprijinul altor persoane cu alte specialități, ingineri și economiști. Aceasta uniune de persoane diferite a constiuit succesul și dovada că prin sprijin reciproc și colaborare se pot clădi lucruri solide și sustenabile, cum de altfel nu se putea altminteri pentru a pune bazele unei profesii noi care să gestioneze o meterie complexă, aceea a restructurării companiilor, unde mecanismele de implementat sunt deopotriva juridice, dar și tehnice și economice.

Anul acesta, 2020, pentru Filiala București a UNPIR a avut și are o însemnătate deosebită, împlinind 20 de ani de la înființarea Filialei, moment în care evident că nu puteam sărbători decât prin intermediul unui eveniment aniversar încărcat de expuneri și discursuri, de natură a aminti trecutul profesiei, dar și de a consolida prezentul pentru un viitor în dezvoltare consolidată a profesiei. Ne-am bucurat în cadrul acestui eveniment aniversar de prezența multor reprezentanți ai mediului academic universitar, de colegi ai altor profesii liberale, parlamentari, reprezentanți ai autorităților publice, ANAF și magistrați.

O bucurie și premieră a constituit și prezența corpului dumneavoastră profesional, prin Președintele Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, doamna Mirela Iovu.

Ca profesie nouă și relativ tânără ne-am dorit să creăm drumul acestei profesii, inspirați de citate celebre, precum cel al lui Hanibbal ”Fie vom găsi o cale, fie vom face una” și al lui Winston Churchill ”Cat despre mine, sunt un optimist. Nu imi pare de mare folos sa fiu altfel” ne-am desfășurat evenimentul aniversar sub egida ”20 de Ani de Profesionalism în Profesie”.

Ne-am bucurat să vedem că Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar a îmbrățișat sloganul nostru, ducându-l mai departe în interiorul corpului dumneavoastră profesional ca o recunoaștere a profesionalismului activității noastre, sintetizat minimal în cadrul Conferinței Aniversare 20 de ani de activitate a Filialei.

Bazele juridice ale profesiilor noastre ne obligă să conlucrăm, sa ne înțelegem problemele din activitatea practică și să colaborăm spre rezolvarea acestora având în mod direct interese comune, noi pe de o parte ca practicieni ai insolvenței, organe care aplică aceste proceduri, iar domniile voastre ca reprezentanți ai creditorilor în procedură, ai instituțiilor bugetare și bancare.

Exemplul conlucrării profesionale a unor specialități diferite, așa cum a fost pentru profesia noastră îmi întărește convingerea că noi, confrați ai profesiei juridice putem surmonta orice provocare în activitățile noastre comune, dar pentru acest succes este nevoie de dialog și întâlniri constante ale membrilor profesiilor noastre în cadrul meselor rotunde, colocviilor, seminariilor și conferințelor ce au drept scop pregătirea profesională continuă.

Dialogul și dezbaterea vor scoate la lumină continuu ce este mai bun, vom identifica negreșit lacunele din practicile noastre, ale fiecăreia dintre profesii, iar în final, cu răbdare și muncă sunt optimist că vom ajunge la acele practici comune dorite de toți cei implicați în procedurile de restructurare sau faliment ale comercianților.

Trebuie să avem răbdare unii cu alții și toleranță cu noi înșine, firesc și profesional trebuie să urmărim propriul interes, dar nu întotdeauna acesta vine în contradicție cu interesul concursual, sau chiar și așa, nu întotdeauna efectele acționării potrivit propriului interes sunt favorabile în detrimentul unui interes comun, care în viitor poate produce efecte pozitive considerabil superioare. Suportul exprimat în bunăcredință și cu respectarea principiilor și eticii profesionale consolidează raporturile juridice dintre părți, la fel cum conlucrarea și practica unitară nu aduce atingere propriilor opinii exprimate în acord cu pregătirea și convingerea profesională a juristului, indiferent de poziția procesuală deținută într-un caz sau altul.

În final vă urez succes în toate demersurile profesionale pe care le întreprindeți, salut deschiderea spre conlucrare a conducerii Asociației Consilierilor Juridici în Sistemul Financiar Bancar, vă felicit pe această cale și ”Să fim profesioniști în profesiile noastre”.

mai mult
Av. Cătălin Andrei DascalPreședinte UNPIR – Filiala București

Sistemul democrației constituționale se întemeiază pe forța dreptului. Sintagma bine-cunoscută rule of law exprimă cel mai bine această idee: sistemul dreptului obiectiv guvernează întreaga societate. Principiul constituțional care statuează că nimeni nu este mai presus de lege (înțeleasă ca drept obiectiv) consacră această idee, a cărei origine se află într-un document întocmit ca urmare a negocierilor care au avut loc de la 10 iunie până la 15 iunie 1215 pe pajiștea de la Runnymede, pe râul Tamisa, între castelul regal de la Windsor și tabăra baronilor rebeli de la Staines. Reprezentanții regelui Ioan-fără-Țară s-au întâlnit cu cei ai rebelilor și au întocmit împreună o înțelegere, cu 49 de clauze, înscrisă într-un document cunoscut sub denumirea de Articolele baronilor. Pornind de la acest document, funcționarii Cancelariei regale au redactat în limba latină un text dezvoltat, datat 15 iunie 1215, marcând momentul în care părțile beligerante au agreat termenii păcii. Intrat în istorie sub denumirea de Magna Carta, acest text a fost identificat în gândirea politică modernă ca izvor al principiului domniei legii. Ideea că legea domnește chiar și peste cele mai înalte autorități ale statului exprimă sintetic concepția care fundamentează democrația constituțională, concepție care este cunoscută și sub denumirea stat de drept, regăsită mai întâi în doctrina germană (Rechtsstaat), iar apoi în doctrina franceză (l’État de droit).

Alteori se folosește expresia cultul legii. Această sintagmă conține o conotație esențială: pentru a domni, dreptul are nevoie de credincioși și de slujitori. Cetățenii trebuie să aibă credința puternică în forța dreptului, iar juriștii trebuie să slujească legea în mod onest și competent.

Profesiile juridice sunt indispensabile pentru existența statului de drept și a democrației constituționale. Mai mult, aceste profesii au dobândit în lumea contemporană o dimensiune economică tot mai pronunțată. Și nu este întâmplător. Cum se știe de multă vreme, între sistemul politic al democrației constituționale și sistemul economiei de piață liberă, întemeiat pe proprietatea privată, există o legătură ombilicală. Sunt numeroase puncte de interferență între aceste două sisteme. Zona de inflexiune cea mai vizibilă și cea mai complexă este cunoscută și ea ca un sistem, respectiv sistemul financiar-bancar. În acest context este pusă în lumină importanța juriștilor care lucrează în acest sistem, pentru că ei au menirea de a asigura concordanța dintre conținutul economic al relațiilor sociale reglementate și haina juridică a acestora.

Pentru a-și îndeplini menirea, consilierii juridici care lucrează în sistemul financiar-bancar au de înfruntat două provocări. Mai întâi, ei trebuie să cunoască foarte bine mecanismele economice și normele legale – atât cele primare, cât și cele secundare – din acest domeniu, precum și normele emise de autoritățile de reglementare. Apoi, beneficiind de ceastă cunoaștere, ei pot contribui în mod hotărâtor la asigurarea echilibrului necesar dintre tendințele obiective care se conturează la nivel economic și soluțiile juridice prin care se stimulează sau se moderează aceste tendințe.

Înfruntarea acestor provocări presupune nu numai integrarea optimă a fiecărui consilier juridic în structura instituțională din care face parte, ci și înțelegerea ansamblului instituțional al sistemului financiar-bancar. În acest sistem se îmbină atât autorități și instituții publice, cât și instituții private, lucrative sau nelucrative. Situați la confluența dintre fenomenul economic și fenomenul juridic, dintre spațiul privat și spațiul public, consilierii juridici din sistemul financiar-bancar au o dublă responsabilitate: mai întâi, pentru a da răspunsuri adecvate problemelor economice și problemelor de drept cu care se confruntă, ei au obligația pregătirii profesionale continue; apoi, ei au datoria să sesizeze imperfecțiunile reglementărilor legale și ale programelor din acest domeniu, propunând adecvarea normelor juridice, a politicilor fiscale și a celor monetare la specificul relațiilor financiar-bancare, în acord cu evoluțiile și cu ciclurile economice care se manifestă în plan național, european sau global.

Îndeplinirea acestui rol încărcat de responsabilitate evidențiază necesitatea asocierii profesionale, astfel încât consilierii juridici din sistemul financiar-bancar să constituie un corp puternic, întemeiat pe competență și onestitate, pe fidelitate față de valorile democrației constituționale și ale economiei de piață liberă. Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România răspunde acestei necesități.

Puține asociații profesionale au avantajul de a reuni atât membri care își desfășoară activitatea în sistemul privat, cât și membri care își desfășoară activitatea în sistemul public. Se poate contura astfel în cadrul acestei structuri profesionale nu numai o imagine complexă a sistemului financiar-bancar, ci și una a economiei și a sistemului juridic în ansamblu. Beneficiind de o asemenea înțelegere complexă a realității, consilierii juridici din sistemul financiar-bancar își pot consolida pregătirea profesională și pot organiza consultări care să le ofere argumente pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă, nu dintr-o perspectivă unilaterală, ci prin evidențierea corelațiilor specifice dintre aspectele economice și cele juridice, dintre sectorul privat și sectorul public, dintre autoritățile de reglementare și societățile financiar-bancare, dintre toate aceste instituții și consumatorii de servicii din domeniu.

Îndeplinirea acestor roluri și misiuni complexe depinde într-o măsură covârșitoare de adecvarea la fenomenul de digitalizare. Mai ales în situații de criză, indiferent de factorii care le generează – dereglări economice, cataclisme naturale sau pandemii – virtuțile digitalizării devin evidente. Societatea digitalizată nu mai este doar un deziderat, devine din ce în ce mai mult o realitate. Această realitate nu mai este doar virtuală, ea se integrează, ca parte componentă din ce în ce mai extinsă, în lumea în care trăim.

Consilierii juridici trebuie să se adapteze acestui proces de digitalizare care a devenit indispensabil, mai ales în sistemul financiar-bancar. Între multele beneficii ale digitalizării se numără și acela al comunicării rapide nu numai în interiorul sistemului financiar-bancar, ci și între acest sistem și întreaga societate. Prevenirea și înlăturarea clivajelor care apar, uneori în mod firesc, alteori în mod provocat, între acest sistem și societate este posibilă și prin utilizarea avantajelor digitalizării.

Există o strânsă legătură între procesul de digitalizare și educația financiar-bancară, ca parte esențială a educației civice. Consilierii juridici, înțelegând fenomenele economice și fenomenele juridice, precum și legătura dintre acestea, pot fi și trebuie să fie promotorii unei pedagogii financiar-bancare simple, clare și eficiente. Contribuabili sau cetățeni, creditori sau debitori, profesioniști sau consumatori, persoane fizice sau persoane juridice – toți au nevoie de servicii financiar-bancare, deci trebuie să aibă cunoștințele și deprinderile necesare nu numai pentru a accesa aceste servicii, ci și pentru a înțelege care le sunt drepturile și datoriile, care sunt avantajele pe care le primesc și ce riscuri își asumă, pentru a evita capcanele discursurilor populiste și hazardul moral.

Rezultă din cele de mai sus că Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România este cadrul de solidarizare a unei categorii de profesioniști cu multiple funcții. În acest cadru pot fi identificate mai bine interesele profesionale proprii, care cuprind nu numai aspecte referitoare la statutul consilierilor juridici, ci și aspecte comune întregului sistem financiar-bancar și societății în ansamblul ei.

Solidaritatea profesională devine astfel un mijloc de consolidare a forței dreptului.

mai mult
Prof. univ. dr. emerit Valeriu Stoica

Ne bucura nespus continuarea colaborarii exceptionale cu ACJSFB inca de la infiintare acesteia. Mult succes noului Consiliu Director in continuarea si dezvoltarea suportului acordat consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar.

Vom continua sa sustinem organizarea si sustinerea pregatirii continue a specialistilor, consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar care, in perioada urmatoare vor avea nevoie mai mult decat oricand, sa fie temeinic pregatiti pentru a raspunde noilor provocari la care vom fi expusi cu totii.

Vom raspunde prompt oricarei invitatii de a dezvolta impreuna cu ACJSFB programe de instruire care sa pasteze standardul ridicat de pregatire profesionala.

Avocatii Radulescu&Musoi vor ramane un partener de incredere pentru sistemul bancar.

mai mult
Roxana MusoiAvocat partener Radulescu&Musoi

Asociațiile profesionale, urmașele în modernitate ale breslelor, constituie un motor puternic al progresului economic, precum și o sursă determinantă a dezvoltării continue atât a standardelor de calitate a activității membrilor acestora, dar și a principiilor de etică profesională după care se conduc aceștia.

De-a lungul carierei mele profesionale de avocat și consultant de strategie și reformă legislativă, dar și ca jurist în cadrul a două instituții de credit de importanță sistemică, am avut plăcerea să interacționez frecvent cu Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România (ACJSFB), care reunește profesioniști de elită activând într-un sector strategic al economiei.

Multora dintre aceștia, colegi sau cunoscuți, le-am urmărit parcursul profesional de excepție și dezvoltarea continuă, realizată în paralel cu evoluția spectaculoasă pe care industria serviciilor financiar bancare a cunoscut-o în ultimele două decenii, odată cu extinderea globalizării, digitalizării și a colaborării internaționale, precum și cu sporirea anvergurii și importanței dreptului Uniunii Europene. Sunt sigur că, alături de seriozitatea pregătirii individuale a fiecăruia, un rol însemnat l-a jucat și ACJSFB, care, în existența sa de peste 15 ani, a fost, pe rând

  • susținător, alături de celelalte organizații din domeniu, al optimizării arhitecturii juridice aplicabile funcționării sistemului financiar-bancar,
  • promotor și sprijinitor, dar și santinelă vigilentă și echilibrată a respectării intereselor profesionale ale sistemului financiar-bancar și consilierilor juridici din aria reprezentată,
  • punte de legătură între membrii săi, precum și între aceștia și organizațiile cu obiective similare sau complementare din țară și străinătate, precum și
  • platformă transparentă și democratică de dezbatere a noutăților legislative, practicii jurisprudențiale și literaturii de specialitate, dar și de diseminare a ideilor și practicilor novatoare în această sferă.

Nutresc certitudinea că Asociația, în coordonarea noului său Consiliu Director, va obține rezultate meritorii în implementarea programului său ambițios, reafirmându-se astfel ca una dintre organizațiile profesionale atât de importante in viața actuală a profesiilor juridice, înzestrată și cu o misiune publică la fel de importantă ca și cea a entităților ai căror membri sunt reprezentați – creșterea susținută a nivelului de educație juridică și financiară atât la nivelul general al populației, cât și al comunității de afaceri din România, precum și perfecționarea continuă a membrilor profesiei – în egală măsură atât cei existenți, cât și noile generații care vor îmbrățișa, sperăm, cu entuziasm si abnegație, țelurile și înaltele principii etice ale acestei nobile bresle.

Demersurile nu vor fi, desigur, lipsite de încercări, întrucât odată cu trecerea într-un nou deceniu și confruntarea cu noi factori perturbatori precum pandemia COVID-19 și posibilele efecte economice problematice generate de aceasta, întreg sistemul financiar-bancar va avea în față provocări noi determinate de aspecte precum: necesitatea extinderii digitalizării serviciilor și a bancarizării unor segmente cât mai extinse de populație, reconfigurarea tipologiei prestatorilor de servicii financiare, sporirea fintech-urilor, precum și imperativul încorporării inteligenței artificiale în sistemele și aplicațiile de funcționare a instituțiilor financiare, coroborat cu necesitatea stabilirii unor limite de ordin etic și implementării unor mecanisme de verificare și control ale utilizării acesteia. La toate aceste încercări, Asociația și membrii săi sunt chemați să rămână vigilenți, permanent informați și pregătiți să intervină prin asigurarea suportului necesar juridic, în conlucrare cu celelalte organizații complementare din domeniu.

Închei pe deplin convins că mă găsesc în asentimentul tuturor colegilor mei avocați în a transmite cele mai călduroase urări de bine și succes în îndeplinirea dezideratelor propuse atât Asociației, cât și membrilor și noii sale echipe de conducere, exprimând totodată speranța unei continue întrajutorări și rodnice conlucrări între cele două ramuri ale nobilei profesii juridice, precum și dorința unui schimb permanent de idei care să conducă la sporirea permanentă și uniformă a gradului de pregătire profesională în această zonă specifică de practică.

mai mult
Ioan ChiperHead of Finance, Projects and Restructuring DLA Piper Dinu

De-a lungul carierei mele am avut mai multe interactiuni cu Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România (ACJSFB), intodeauna aceasta dovedindu-se un cadru perfect de dezbatere tehnica pentru asigurarea unor standarde profesionale inalte, dar si de clarificare si stabilire a directiilor strategice pentru profesie.

Stim cu totii ca intreaga profesie juridica trebuie sa se adapteze unei noi realitati, provocarile devenind tot mai multe si mai variate, de la intelegerea rolului tehnologiei si utilizarea acesteia, la ancorarea solutiilor in contextul economic actual, la adaptarea la noile realitati sociale etc.

Eu cred ca ACJSFB, pe baza experientelor trecute, a specificului activitatii membrilor sai si a fortei celor din conducere, va fi unul dintre motoarele transformarii intregii profesii juridice cu un efect pozitiv asupra societatii in ansamblu.

Toate actiunile lor vor fi interesante si motivante si eu cred ca oricine vrea sa fie relevant in acest domeniu ar trebui sa ii urmareasca!

mai mult
Laura ToncescuAvocat, Partener KPMG, Head of KPMG Legal – Toncescu si Asociatii

Niciun jurist nu seamănă cu celălalt, iar această constatare nu este nicăieri mai adevărată decât în cazul juriștilor din sistemul financiar-bancar. În ciuda renumelui nemeritat de oameni “gri”, orientați spre ascultarea oarbă a regulilor, juriștii din instituțiile financiare au, frecvent, înclinații creative. Prinși, pe de-o parte, între profesie (și, în multe cazuri, o reală pasiune pentru drept), și, pe de altă parte, imperativele business-ului – unde până și jargonul este la început nefamiliar (P&L, KPIs, group corporate, riscuri operaționale, cotă de piață, compliance și atâtea altele…), juriștii din bănci și IFN-uri sunt nevoiți (trebuie!) să “joace” mereu echilibrat între probitatea lor profesională și necesitatea ca business-ul să meargă mai departe.

Apoi, tot ei trebuie să facă față încercărilor din ce în ce mai mari din sistemul financiar – digitalizarea accelerată a operațiunilor, reducerea personalului din agenții sau “headquarters”, populismul politicienilor, dar și, într-un registru minor, trecerea de la hârtie (dragă celor cărora le place dreptul) la lucrul “pe ecran”.

Fiecare abordează în mod diferit chestiunile acestea – unii rămân tehnicieni devotați, alți fac un pas în business, spre board-urile instituțiilor de credit sau IFN-urilor. Preocupările lor sunt dintre cele mai diverse – de la pasiunea pentru literatură până la maratoane și yachting. Grupul acesta atât de divers include și sportivi de anduranță dar și fumători convinși, și oameni de familie dar și celibatari incurabili, și introvertiți și extravertiți.

Toți au însă o caracteristică comună: convingerea că activitatea lor creează o lume profesională mai bună pentru instituțiile unde lucrează și pentru clienții acestora, pentru colegii lor și pentru ei înșiși. Nu e ușor să ajungi în punctul unde toată lumea are un cont bancar și un card, unde poți obține repede un împrumut pentru o nevoie personală urgentă, și unde finanțarea societăților mici sau mari se face fără bătăi de cap și în condiții sigure pentru toată lumea. Fără contribuția juriștilor din sistemul financiar-bancar – care fac lucrurile să fie mai simple și mai sigure -, toate acestea n-ar fi posibile. Sper, deci, că devotamentul lor va rămâne neschimbat și sunt recunoscător că pot și eu lucra alături de ei.

mai mult
Dr. Radu DiaconuAvocat, Radu și Asociații SPRL

Sectorul bancar ar fi de neconceput in absenta profesionistilor juristi din domeniu, care contribuie in mod esential la stabilitatea si dezvoltarea acestui motor al economiei nationale. Juristii din domeniul bancar, cu care am avut nenumarate ocazii sa interactionez pe o durata de peste 20 de ani, se situeaza, in opinia mea, la varful profesiei. Spun asta prin prisma competentei cu care gestioneaza o problematica juridica de mare complexitate si in continua schimbare, cu o pondere aproape egala intre legislatia locala si cadrul de reglementare bancar european si a legaturii foarte directe intre aceasta problematica si intreaga economie si, in ultima instanta, intreaga societate romaneasca.

Am avut placerea sa interactionez din punct de vedere profesional cu aproape toti membrii noii conduceri a ACJSFB si ma bucur sa regasesc aici profesionisti de top, care au marea calitate ca adauga experientei profesionale bogate o pasiune autentica pentru drept si pentru profesia lor. Mai ales in perioada pe care o traversam, dominata de transformari majore derulate in ritm accelerat, sectorul bancar are mare nevoie de un corp profesional juridic care sa imbine competenta “tehnica” cu spiritul inovator, de o maniera care sa asigure atat prezervarea stabilitatii sistemului bancar, sarcina deloc simpla intrun context dificil si marcat de modificari nu doar de ordin legislativ ci si la nivelul intregii societati, cat si accelerarea proceselor de digitalizare si inovatie, cu beneficii atat din perspectiva clientilor cat si a gestionarii riscurilor (de natura juridica si nu numai).

Doresc liderilor si tuturor membrilor ACJFSB sa isi pastreze entuziasmul profesional si sa aiba ambitia de a juca rolul pe care profesia de consilier juridic bancar o merita, atat de “gardian” al securitatii juridicei cat si de motor al inovatiei in sectorul bancar si voce publica a industriei bancare, intr-o societate care are nevoie de echilibrul profesional pe care stiu ca il puteti aduce. Si, “last but not least”, am incredere ca nimic din ce am spus nu e in nici un caz utopic, atat ca perspectiva si ambitii cat si avand in vedere calitatea acestui corp profesional si a celor aflati la carma sa.

Mult succes!

mai mult
Andrei Burz PinzaruManaging Partner Reff & Asociatii – Deloitte Legal

Sunt avocat definitiv din decembrie 1996, însă am activat o bună bucată de timp și în mediul bancar. Pot spune ca sunt un cunoscător al mediului juridic bancar, fiind un actor direct atât în vremea marilor falimente bancare din anii 1999-2000, cât și în perioada crizei din anii 2010. Domeniul juridic bancar este unul complex, a cărui importanță nu este nici în prezent corect apreciată de mediul de bussines, juristul fiind apreciat, ca si medicul în perioada Covid 19…., atunci când situația este critică ori când deciziile de afaceri care au supralicitat peste sau în contra soluțiilor propuse de departamentul juridic, îți arată efectele. Dovada afirmațiilor mele este promovarea unor juriști în rândul top-managementului bancar în perioada crizei din 2008-2014, când s-a vădit cel mai clar că o consultanță de calitate poate genera, indirect, profit prin limitarea pierderilor.

Am fost membru al ASOCIATIEI CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR BANCAR încă de la înființarea acesteia, având chiar onoarea de a fi ales in Consiliul de conducere alături de cel mai activ si mai important fondator, Președintele de onoare al Asociației, dl. Ianfred Silberstein. Am participat la cele mai multe evenimente științifice si de socializare juridica realizate de Asociație, având astfel ocazia de a înțelege pe viu importanta existenței unei organizații a juriștilor din sistemul financiar-bancar.

Într-o perioada precum ultimii 20 de ani, în care modificările legislative și inițiativele normative de tot felul au invadat viața social-economica, iar domeniul bancar a devenit în toata lumea unul supra-reglementat, rolul si locul consilierului juridic trebuie reconsiderat si apreciat la adevărata lui valoare. Din păcate însă, în cam toate domeniile economice, top-managerii nu au înțeles că profit înseamnă si evitarea pierderilor, pe baza unei consultante juridice de calitate. Aș îndrăzni chiar să spun că la temelia unui profit sănătos si durabil în timp, este obligatorie piatra consultanței juridice bine profilate în cuptorul facultății și al experienței. Cu atât mai mult în domeniul bancar, în care se pune un accent ridicat pe managementul riscului, pe asumările conștiente, dar și pe prevenția încălcării reglementarilor, cred că automatizarea absoluta spre care se tinde nu poate avea succes fără aportul juristului la dezvoltarea si menținerea reglementarilor proprii în acord cu cele mereu schimbătoare emise de autoritățile de reglementare și supraveghere, precum și la menținerea riscului în limitele si profilul dorite de top-management.

Consilierul juridic din domeniul financiar bancar are la rândul lui datoria să își păstreze mintea deschisă pentru a realiza acordul optim între dorințele conducerii și limitele impuse de reglementari, stăpânind-și tentația de a spune “Nu” înainte de a mai bate încă o data la portițele legii, pentru găsirea soluției adecvate pro-bussines.

Pentru aceste motive apreciez că este de datoria fiecărui jurist din bacă să fie membru activ al Asociației, să susțină și să participe la evenimentele organizate, să cunoască astfel bunele practici ale colegilor din alte instituții financiare și să contribuie la creșterea prestigiului profesiei prin propriile acțiuni nu doar prin propriile așteptări, exteriorizate sau nu. De altfel cum și unde ar putea fi mai bine susținute interesele comune ale juriștilor din sistemul financiar-bancar, dacă nu în cadrul acestei Asociații?

În considerarea experienței mele trecute am susținut în calitate de avocat și voi sprijini în continuare ACJSFB, fiind încredințat că noul Consiliu director, sub coordonarea doamnei Președinte MIRELA IOVU, are toate calitățile necesare pentru promovarea cu succes a tradițiilor si valorilor Asociației, spre binele tuturor consilierilor juridici și al instituțiilor din care provin.

mai mult
Horațiu ȘchiopuAvocat asociat SCA ȘCHIOPU ȘI ASOCIAȚII